ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

Χαλινός είναι μια πτυχή του δέρματος που ενώνει την κεφαλή του πέους (βάλανος) στο κάτω μέρος αυτού με το δέρμα (ακροποσθία) πού την καλύπτει. Οπως και ο ορισμός αναφέρει σε περιπτωση κατα την οποία ο χαλινός δεν είναι αρκετά μακρύς ή είναι ιδιαίτερα σκληρός λόγω...

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ

Είναι μία σχετικά δύσκολα αντιμετωπίσιμη κήλη, καθόσον δημιουργείται στο κοιλιακό τοίχωμα, όπου κατά το παρελθόν έχει διενεργηθεί άλλη ανοικτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις κατά τη μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος έχουν πιθανότητα δημιουργίας...

ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Υδροκήλη είναι η συλλογή μεγάλης ποσότητας υγρού μεταξύ του τοιχωματικού και του σπλαχνικού πετάλου του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα δηλαδή πρόκειται για συλλογή διαφανούς υγρού πέριξ του όρχεος εντός του οσχέου. Στην προκειμένη περίπτωση το όσχεο διογκώνεται και είναι...

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Είναι τυπική κήλη, που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα. Το σημείο, από όπου προβάλει αυτή, είναι το έσω στόμιο του βουβωνικού πόρου ή η περιοχή κάτω από το στόμιο αυτό. Ο βουβωνικός πόρος είναι ένας σωλήνας μήκους 4 εκατ. περίπου και υπάρχει δεξιά και αριστερά της...