Κήλες

ΜΗΡΟΚΗΛΗ

Η μηροκήλη είναι μία κήλη, στην οποία το εξερχόμενο από την κοιλιακή χώρα σπλάχνο διέρχεται μέσα...

ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Υδροκήλη είναι η συλλογή μεγάλης ποσότητας υγρού μεταξύ του τοιχωματικού και του σπλαχνικού...