Υδροκήλη είναι η συλλογή μεγάλης ποσότητας υγρού μεταξύ του τοιχωματικού και του σπλαχνικού πετάλου του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα δηλαδή πρόκειται για συλλογή διαφανούς υγρού πέριξ του όρχεος εντός του οσχέου. Στην προκειμένη περίπτωση το όσχεο διογκώνεται και είναι απαραίτητο ο ασθενής να επισκεφθεί ιατρό προκειμένου να γίνει ορθή διάγνωση, ώστε να αποκλειστούν άλλες παθήσεις.
Η βουβωνοκήλη παρουσιάζεται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες (75%) συγκριτικά με τις γυναίκες (25%), ενώ εκτιμάται, ότι το 30% των ανδρών και το 5% των γυναικών κάποια στιγμή της ζωής τους θα εμφανίσουν το πρόβλημα.

Αίτια

• Φλεγμονή και τραυματισμός στους όρχεις.
• Μετεγχειρητικά μετά από θεραπεία κιρσοκήλης
• Συγγενής υδροκήλη

Συμπτώματα

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της υδροκήλης είναι η ανώδυνη διόγκωση του ενός συνήθως και σπάνια των δύο όρχεων.

Διάγνωση

Ο ιατρός χειρουργός με την κλινική εξέταση μπορεί να διαγνώσει με ασφάλεια, εάν η διόγκωση του οσχέου οφείλεται σε συλλογή υγρού ή όχι. Επιπλέον απαιτείται η υπερηχογραφική τεκμηρίωση της νόσου (υπερηχογράφημα όρχεων), ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο άλλης πάθησης.

Θεραπεία

Αντιμετωπίζεται χειρουργικά η υδροκήλη, αν είναι μεγάλη και ενοχλεί η αισθητική της εικόνα. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται πλαστική υδροκήλης και γίνεται είτε με τοπική ή γενική αναισθησία. Ο ασθενής επιστρέφει αυθημερόν στο σπίτι του.