Το περιεδρικό ή περιπρωκτικό συρίγγιο είναι μιά παθολογική επικοινωνία μεταξύ δύο χώρων στο ανθρώπινο σώμα. Οταν αναπτυχθεί μιά φλεγμονή εντός του πρωκτού αυτή θα εξελιχθεί σε απόστημα, το οποίο ο οργανισμός θα το θεραπεύσει με τη δημιουργία ενός τούνελ δια μέσου του οποίου το πύον, που βρίσκεται εντός του αποστήματος θα παροχετευτεί στο περιπρωκτικό δέρμα.
Όταν το περιεδρικό απόστημα παροχετευτεί από μόνο του η δημιουργία συριγγίου είναι σχεδόν βεβαία. Αντίθετα η χειρουργική διάνοιξη του αποστήματος έχει πιθανότητα δημιουργίας συριγγίου μετεγχειρητικά 30%. Η περίπτωση κατά την οποία ενα συρίγγιο θα ιαθεί αυτόματα από μόνο του είναι σπάνια.

Τύποι περιεδρικών αποστημάτων

Υποδόρια: Τόσον το έξω όσον και το έσω στόμιο των συριγγίων αυτών βρίσκεται στο δέρμα της περιπρωκτικής περιχής.
Υποβεννογόνια: Το έξω στόμιο βρίσκεται στο δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής, ενώ το έσω στόμιο εντός του βλεννογόνου του πρωκτού.
Μεσοσφιγκτηριακά: Είναι τα πιο συχνά περιεδρικά συρίγγια και ο συριγγώδης πόρος τους κείται μεταξύ του έξω και έσω σφιγκτήρα του πρωκτού. Το έσω στόμιο κείται στο βλεννογόνο του πρωκτού το δε έξω στο δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής.
Διασφιγκτηριακά: Ο συριγγώδης πόρος αυτών διατρέχει τόσον τον έξω όσον και τον έσω σφιγκτήρα. Έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας κατά τη χειρουργική επέμβση, καθόσον αστοχία στην επιλογή της μεθόδου επέμβασης μπορεί να προκαλέσει μερική ακράτεια αερίων ή κοπράνων.
Εξωσφιγκτηριακά :Αποτελούν επιπλοκές ενδοκοιλιακών φλεγμονών ή τραυματισμών. Εμφανίζονται σπάνια και συνήθως αποτελούν επιπλοκή της νόσου του Crohn.
Πεταλοειδή (horseshoe) Είναι ένας τύπος διασφιγκτηριακών συριγγίων κατά τα οποία ο συριγγώδης πόρος εκτείνεται ημικυκλικά γύρω από τον πρωκτό.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του περιεδρικού συριγγίου είναι εκροή πύου με πρόσμιξη αίματος από το περιπρωκτικό στόμιο του συριγγίου, πόνος, περιπρωκτικός κνησμός, αίσθημα καύσου, δυσοσμία και δερματικές αλλοιώσεις στην περιπρωκτική περιοχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξέρχονται κόπρανα από το έξω στόμιο του συριγγίου.

Διάγνωση

Η διάγνωση, παρότι είναι απλή, πραγματοποιείται από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρό στην ορθοπρωκτική χειρουργική. Η διαδικασία διάγνωσης γίνεται με κλινική εξέταση, που περιλαμβάνει την επισκόπηση της πάσχουσας περιοχής με δακτυλική εξέταση και πρωκτοσκόπηση. Σε περιπεπλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί διαπρωκτικό ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία πυέλου.

Θεραπεία

Υπάρχουν πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των περιεδρικών συριγγίων.
Συριγγοτομή: Το συρίγγιο διανοίγεται καθ΄όλο το μήκος από τον έξω έως τον έσω στόμιο υπό την καθοδήγηση μίας αυλακωτής μήλης, καθαρίζεται και αφήνεται ανοιχτό προκειμένου ο οργανισμός να το κλείσει.
Συριγγεκτομή: Είναι η αφαίρεση χειρουργικά ολοκλήρου του συριγγίου. Το τραύμα αφήνεται ανοικτό, ώστε να επουλωθεί μόνο του.
Τεχνική Seton: Είναι γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη και εκτελείται σε σύνθετα συρίγγια. Κατά την επέμβαση αυτή διενεργείται εκτομή του συριγγώδους πόρου μέχρι το επίπεδο των σφιγκτήρων. Στο τμήμα του συριγγίου που βρίσκεται εντός των σφιγκτήρων τοποθετείται ένα λεπτός ελαστικός βρόγχος, που περιβρογχίζει τον αυλό του εναπομείναντος συριγγώδους πόρου και προκαλεί σταδιακή διατομή του με επακόλουθο σχηματισμό ουλώδους ιστού και πρόληψη της ακράτεια
Τεχνική Laser: Είναι μια νέα τεχνική κατά την οποία εισάγεται μια οπτική ίνα, η οποία εκπέμπει ακτίνα LASER και η οποία καυτηριάζει τα τοιχώματα του συριγγίου.