Είναι μία σχετικά δύσκολα αντιμετωπίσιμη κήλη, καθόσον δημιουργείται στο κοιλιακό τοίχωμα, όπου κατά το παρελθόν έχει διενεργηθεί άλλη ανοικτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση. Οι επεμβάσεις κατά τη μέση γραμμή του κοιλιακού τοιχώματος έχουν πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης 30% περίπου.
Η βουβωνοκήλη παρουσιάζεται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στους άντρες (75%) συγκριτικά με τις γυναίκες (25%), ενώ εκτιμάται, ότι το 30% των ανδρών και το 5% των γυναικών κάποια στιγμή της ζωής τους θα εμφανίσουν το πρόβλημα.

Αίτια

  • Μη άρτια χειρουργική επέμβαση– τεχνική.
  • Μετεγχειρητική φλεγμονή στο σημείο της τομής.
  • Μη άρτια σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος.
  • Προχωρημένη ηλικία.
  • Επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Συνυπάρχοντα νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, καρκίνος, υπολευκωματιναιμία και γενικά παράγοντες, οι οποίοι επιβραδύνουν την επούλωση των τραυμάτων.
Καταστάσεις, που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση, όπως δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων, επίμονος βήχας, φτέρνισμα, ανύψωση βάρους σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών από την προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση.

Συμπτώματα

Διόγκωση στο σημείο της παλαιάς τομής συνοδευόμενη από πόνο, που ορισμένες φορές είναι έντονος. Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη μπορεί να παρουσιάσει περίσφιξη, οπότε ο πόνος γίνεται ανυπόφορος και το χρώμα της κήλης μετατρέπεται από ερυθρό σε λευκό ή κυανό ανάλογα με την κατάσταση του υποκείμενου σπλάχνου.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Διενεργείται διάνοιξη της παλαιάς τομής, λύση των ενδοκοιλιακών συμφύσεων, αφαίρεση του τοιχώματος της κήλης, δημιουργία νέων ισχυρών τοιχωμάτων και τέλος τοποθετείται ειδικό συνθετικό πλέγμα, ώστε να αποφευχθεί νέα υποτροπή της κήλης. Η επέμβαση διαρκεί από 30 min έως 120 min ανάλογα με το μέγεθος της κήλης και την παρουσία ενδοκοιλιακών συμφύσεων. Η επέμβαση εκτελείται με γενική ή επισκληρίδειο αναισθησία. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική 24 ώρες έως 48 ώρες περίπου μετά την επέμβαση.