Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο εμφανίζεται στην περιοχή του κόκκυγα στην κοινώς λεγόμενη ουρά. Ο ασθενής την αντιλαμβάνεται, αφού ανοίξει η κύστη και το οροαιματηρό περιεχόμενο αυτής λερώσει το εσώρουχο του. Η κύστη κόκκυγος εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες σε αναλογία 3 προς 1 σε σχέση με τις γυναίκες. Παρουσιάζεται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 15-45 ετών, σε παχύσαρκα ή δασύτριχα άτομα καθώς και σε άτομα, που απασχολούνται σε καθιστικές εργασίες.

Συμπτώματα

Η νόσος εμφανίζεται αρχικά σαν μια μικρή διόγκωση στην περιοχή του κόκκυγα, η οποία με την πάροδο του χρόνου εξελίσσεται σε μεγάλη και επώδυνη φλεγμονώδη μάζα (απόστημα) ή παροχετεύεται από μόνη της (συριγγοποίηση) με αποτέλεσμα την εμφάνιση οροαιματηρού υγρού στο εσώρουχο του ασθενούς, που συνήθως έχει ασχημη οσμή.

Διάγνωση

Η διάγνωση για την κύστη κόκκυγος πρέπει να γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρό, ο οποίος είναι σε θέση να διαγνώσει με ακρίβεια την πάθηση και να αποκλείσει άλλες παρεμφερείς παθήσεις της περιοχής και δη την ύπαρξη περιεδρικού αποστήματος ή συριγγίου, τα οποία απαιτούν διαφορετική θεραπευτική επέμβαση.

Θεραπεία

Για την θεραπευτική αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος εφαρμόζονται οι παρακάτω μέθοδοι, οι οποίες θεωρούνται αποτελεσματικότερες:
α) Απλή διάνοιξη της κύστης, που εκτελείται με τοπική αναισθησία, η οποία όμως εμφανίζει συχνά υποτροπή (ανοικτή μέθοδος).
β) Ριζική εκτομή όλης της νοσούσας περιοχής και συναφαίρεση του δέρματος, του υποδορίου ιστού και της φλεγμαίνουσας κύστης κόκκυγος μετά των συριγγίων αυτής. Στην περίπτωση αυτή το τραύμα δεν συγκλείεται αλλά αφήνεται να επουλωθεί με καθημερινές αλλαγές για 20 μέρες περίπου. Στην παραπάνω μέθοδο είναι προτιμότερο να τοποθετούνται περιμετρικά ράμματα, τα οποία αφενός μειώνουν το χρόνο επούλωσης, αφετέρου μειώνουν εξαιρετικά το μετεγχειρητικό πόνο (ημίκλειστη μέθοδος). Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η σπάνια υποτροπή της νόσου λόγω αφαίρεσης της υφισταμένης κύστης μετά των συριγγίων αυτής. Η εν λόγω επέμβαση εκτελείται με τοπική αναισθησία και σε εκτεταμένες βλάβες χορηγείται συμπληρωματικά νευροληπτική αναλγησία. Δεν απαιτείται γενική αναισθησία.
γ) Χρήση Laser, κατά την οποία λεπτός καθετήρας, που εισέρχεται μέσα στην κύστη από μια μικροσκοπική οπή, προκαλεί καυτηριασμό των τοιχωμάτων της κύστης με πλήρη καταστροφή του βλεννογόνου του τοιχώματος της κύστης. Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής έγκειται στη συχνή υποτροπή της νόσου εξαιτίας της ατελούς καταστροφής των τοιχωματικών κυττάρων της κύστης αλλά κυρίως των συριγγίων αυτής.
Σε περίπτωση υποτροπών με μεγάλα τραύματα και πολλαπλά συρίγγια διενεργείται πλαστική αποκατάσταση της πάσχουσας περιοχής με τη δημιουργία δερματικού κρημνού, που είναι γνωστή ως Κarydakis & Bascom. Kατά την τεχνική αυτή μεταφέρεται ιστός από την πλάγια επιφάνεια του γλουτού προς τη μέση γραμμή, ώστε να καλυφθεί το χάσμα. Με την τεχνική αυτή μειώνεται ο χρόνος επούλωσης του τραύματος.
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την επιλογή της μεθόδου θεραπείας ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι μετά από μία ώρα από την επέμβαση.
Το κόστος της θεραπείας θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο, που θα επιλεγεί από τον ασθενή καθώς και από την έκταση της νόσου. Επικοινωνείστε με τον ιατρό για να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσετε ό,τι σας ενδιαφέρει.