Οι αιμορροΐδες αποτελούν ανατομικό στοιχείο της περιοχής του πρωκτού. Πρόκειται για φλεβικούς αγγειακούς σχηματισμούς. Όταν οι αιμορροΐδες αυξάνονται σε μέγεθος τότε αναφερόμαστε σε αιμορροϊδοπάθεια ή σε διόγκωση των αιμορροΐδων. Διαχωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές και διακρίνονται σε πρώτου, δεύτερου, τρίτου και τέταρτου βαθμού ως ακολούθως:
Αιμορροΐδες 1ου βαθμού: Δεν προβάλλουν έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο.
Αιμορροϊδες 2ου βαθμού: Προβάλλουν έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο κατά τη διάρκεια της κένωσης αλλά στη συνέχεια ανατάσσονται από μόνες τους.
Αιμορροϊδες 3ου βαθμού: Προβάλλουν έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο κατά τη διάρκεια της κένωσης αλλά δεν ανατάσσονται από μόνες τους. Απαιτείται ανάταξη από τον ίδιο τον ασθενή με τα δάκτυλά του άλλως προκαλείται πόνος και αιμορραγία.
Αιμορροϊδες 4ου βαθμού: Προβάλλουν μόνιμα έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο και δεν ανατάσσονται με τα δάκτυλα του ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση.

Συμπτώματα αιμορροϊδοπάθειας

Πόνος στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου
Αιμορραγία κατά την κένωση
Έκκριση βλέννας
Κνησμός
Διόγκωση των αιμορροΐδων
Αίσθημα ατελούς κένωσης των κοπράνων

Διάγνωση της νόσου

Η διάγνωση της νόσου απαιτεί εξέταση από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρό χειρουργό, καθόσον ανάλογα συμπτώματα παρουσιάζουν και άλλες παθήσεις της περιοχής αυτής, όπως οι ραγάδες του δακτυλίου, τα περιεδρικά αποστήματα, τα κονδυλώματα καθώς και ο καρκίνος του πρωκτού.

Θεραπεία

Γιά την οριστική λύση του προβλήματος των αιμορροϊδων 3ου και 4ου βαθμού απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan Morgan, κατά την οποία αφαιρούνται οι τρείς κύριοι αιμορροϊδικοί όζοι. Χορηγείται ειδική νάρκωση – νευροληπτική αναλγησία σε συνδυασμό με τοπική αναισθησία. Η αιμορροϊδεκτομή γίνεται με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων αιμόστασης με αποτέλεσμα να μην είναι αναγκαία η τοποθέτηση ραμμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τοποθετούνται απορροφήσιμα ράμματα σε σημεία, που δεν υπάρχουν αισθητήρες του πόνου και με τη βοήθεια αναλγητικών φαρμάκων νέας γενιάς, η επέμβαση γίνεται πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή. Ειναι ασφαλής επέμβαση και μικρής βαρύτητας. Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από το νοσοκομείο αυθημερόν. Τέλος στην περίπτωση τοποθέτησης ραμμάτων δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν, καθόσον αποπίπτουν μόνα τους.